Bestuur Breda Jazz Festival

Bart Wouters (voorzitter)  e-mail
Willem Schoonebeek (waarnemend secretaris/ algemeen bestuurslid) e-mail
Ron Brandwijk (financiën) e-mail

Ardwin Poppelaars (adviseur PR/communicatie)

Festivalcoördinatie

Roland Kompier Produkties

Teams en teamleiders

Stagemanagers: Monique Kronenberg en Steffen Jongepier
Gastvrouwen: Daphne Mooiweer en Annemarie van den Berghe
Logistiek: Bart Baan, Bas de Jong en Sander Kommers
Piek voor de Muziek: Vincent Klijs en Fons de Weert
Algemeen secretariaat: Marlies Baan
Festivalfotografen: Jack Sweres, Stefan Oomes, Hans Kloppert en Frank Pellens
PR & Communicatie: Hanneke Griffioen
Sponsoring: Ron Brandwijk
Archief: Jack van Elewout

Programmaraad

Antoine Trommelen
Peter Mingaars
Harry Kanters
Roland Kompier

Programma samenstelling

Roland Kompier Produkties

Medewerkers

Het Breda Jazz Festival wordt gerealiseerd dankzij de belangeloze, professionele inzet van een grote groep vrijwilligers. Zij samen maken het festival tot wat is. Bedankt!

Raad van advies

Kees van Fessem
Frans Jacobs
Jan Laurijssen

Comité van aanbeveling

Dhr. Paul Depla, burgemeester van Breda
Mw. Marlice Dreessen-Smits, oud-directeur VVV Breda
Dhr. Generaal-majoor Geerts, commandant Nederlandse Defensie Academie