bjf-over-ons[2].jpg

ANBI Status

publicatie van beleidsplan en publicatieformulier

Beleidsplan

Stichting Breda Jazz Festival
Versie: november 2023

Hoofdlijnen Beleidsplan

Het festival bestaat sinds 1971 en is in al die jaren uitgegroeid tot een groot en professioneel georganiseerd 4-daags evenement, dat jaarlijks door vele tienduizenden bezoekers per dag wordt bezocht. Door de bezoekers wordt het festival jaarlijks hoog gewaardeerd en ook nationaal scoort het festival hoog. Volgens Onderzoeksbureau ReSpons Evenementen Monitor staat het Breda Jazz Festival staat al jaren op rij in de top-30 van de nationale top 100 van gratis toegankelijke publieksevenementen. De evaluaties die jaarlijks plaatsvinden met sponsors, muzikanten, Gemeente Breda en medewerkers leveren overwegend positieve reacties op. Ook de economische spin-off van het festival is aanzienlijk.

Het Breda Jazz Festival heeft de koers voor 2023-2027 bepaald met het bestuur, een aantal teamleiders en leden van de Raad van Toezicht. Dit meerjarenplan is middels deze pdf te downloaden.

Doelstellingen van Stichting Breda Jazz Festival

De statutaire doelstelling van Stichting Breda Jazz Festival (BJF) is:

“de bevordering van de jazz in het algemeen en van de klassieke jazz in het bijzonder.”

Daartoe streeft BJF er in ieder geval naar jaarlijks tijdens het Hemelvaartsweekend te Breda een grootschalig jazzfestival te organiseren met veel aandacht voor klassieke jazz maar ook voor aanverwante stijlen zoals blues en latin.

Wijze van werving van gelden

Breda Jazz Festival ontvangt haar inkomsten door bijdragen van Horeca ondernemingen, sponsoring door bedrijven en subsidies. In beperkte mate worden kaarten verkocht nu het festival in beginsel vrij toegankelijk is.

Beheer van het vermogen

BJF heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen dat tenminste bestaat uit drie leden en momenteel bestaat uit 7 personen.

Voorzitter is mw. H. Griffioen, woonachtig te Breda
Penningmeester is de heer H. Dragt, woonachtig te Breda
Secretaris is de heer B. Baan, woonachtig te Breda.

Daarnaast bestaat het bestuur uit een Vicevoorzitter (M. Hemmer), een portefeuillehouder Sponsoring, mw.  J. van der Sluis en de portefeuillehouder Horeca de heer G. ten Hengel, allen woonachtig te Breda.

Het bestuur vergadert regelmatig, stuurt de festivalorganisatie (verschillende vrijwilligersteams onder leiding van teamleiders) aan, onderhoudt contacten met gemeente en andere stakeholders en beheert de financiën.

Onderdeel van het financieel beleid zijn:

  • Het jaarlijks opstellen van een begroting
  • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
  • Beheren van de gelden;
  • Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen;

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd conform de doelstelling van BJF als beschreven onder 1. De inkomsten worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. BJF heeft geen winstoogmerk. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen en uitbreiding van activiteiten te realiseren.

RSIN: 807578071

ANBI_2023.pdf

bjf-vrijwilligers[1].jpg
Wij zoeken vrijwilligers Kom jij een handje helpen?

Ruim 200 vrijwilligers zetten zich ieder jaar in om het festival mogelijk te maken. Wil jij ook een steentje bijdragen aan het grootste jazzfestival van Europa? Lees dan snel verder.

Vrijwilliger worden