Doneer aan het festival

Doneer

Breda Jazz Festival: een mooi verhaal

Het Breda Jazz Festival bestaat sinds 1971. Het is het oudste en grootste vierdaagse jazzfestival van Nederland én Europa dat gratis toegankelijk is voor iedereen! Benieuwd naar de geschiedenis? Lees ons mooie verhaal.

Geschiedenis

Het Breda Jazz Festival is vanaf 1971 uitgegroeid tot een groots vierdaags muziekevenement voor een breed publiek. De opening is elk jaar op Hemelvaartsdag, om 13:00 uur op de Grote Markt in Breda. Vier dagen later, op zondagavond, worden de laatste noten gespeeld.

Bijna 20 podia in de Bredase binnenstad

In de beginjaren is het Turfschip, de voormalige evenementenhal aan het Chasséveld, het stralend festivalmiddelpunt. De buitenconcerten zijn dan vooral op de Havermarkt en Grote Markt. Inmiddels telt het Breda Jazz Festival bijna twintig buitenpodia in de binnenstad, elk met een eigen karakter en muziekstijl. De buitenconcerten zijn gratis toegankelijk. Voor de binnenconcerten zijn kaarten te koop. Elk jaar op tweede paasdag start deze kaartverkoop.

Brede programmering

In 1999 gaat het Breda Jazz Festival financieel en organisatorisch door een diep dal. Vanaf dat moment slaat het onder leiding van een nieuw festivalbestuur een nieuwe weg in. Stichting Breda Jazz Festival is sinds die tijd een festival dat aantrekkelijk is voor een breed publiek, met een uitgebreid buitenprogramma en speciale binnenconcerten. Vaste en populaire onderdelen zijn: de Duo Special in De Avenue, het Gospelconcert in de Grote Kerk en de Festival Surprise Bands (speciaal voor het festival samengestelde bands). Naast de brede jazzprogrammering is er in het programma nog altijd ruimte en aandacht voor de oude stijl jazz.

Jazzfestival met internationale muzikanten

Het Breda Jazz Festival richt zich de eerste twintig jaar – als Oude Stijl Jazz Festival Breda – voornamelijk op muzikanten die jazzmuziek van voor 1940 spelen. Amerikaanse muzikanten als Dan Barrett, George Probert, Jim Goodwin en Tom Baker brengen de swing naar Breda. Vanaf begin jaren negentig programmeert de festivalorganisatie breder en worden naast de classic jazz, aanverwante jazzstijlen geprogrammeerd.

Sfeer beschreven

Wil je meer lezen over de sfeer tijdens het Breda Jazz Festival? Lees dan het boek ‘Breda Jazz Festival 40 XXX een beleving’ over de veertig edities Breda Jazz Festival (1971-2010). Tijdens het festival is het te koop bij het  Informatiepunt. Of koop het boek nu al online.

Overzicht musici

Het festivalsecretariaat houdt een overzicht bij van alle musici die ooit op het Breda Jazz Festival hebben opgetreden. Ben je geïnteresseerd in dit overzicht? Stuur dan een e-mail naar: secretariaat@bredajazzfestival.nl.

History

Since 1971 the Breda Jazz Festival has grown into a magnificent four-day musical event
appealing to a wide audience. The kick-off is on Ascension Day, at 13.00 on the Grote
Markt. Four days later, on Sunday evening, the last notes are played.

Almost 20 stages

In the beginning, the ‘Turfschip’ (a former eventhall located at the Chasséveld) was the main center of of our festival. The outdoors concerts were mainly located on the Havermarkt and the Grote Markt. Nowadays, our festival counts almost 20 stages located throughout the city, each with its own characteristics and jazz style. These outdoors concerts are free of charge and accessible for everyone. For some of our indoors concerts tickets are available. Every year at Easter Monday, the official ticket sale starts during the “Jazzin’ Around” event in the Ginneken-area in Breda.

Jazz festival with international musicians

The first two decades of the Breda Jazz Festival, we focused on musicians who played jazz music from the twenties, thirties and forties. Back then, the Breda Jazz Festival was mostly known as being an “old style jazz festival”. American musicians like Dan Barrett, George Probert, Jim Goodwin and Tom Baker would bring their swing to Breda. Since the early nineties the festival organization makes the choice to broaden the range of music and alongside traditional jazz, other jazz-related styles are being programmed.

Broad programming

In 1999, the Breda Jazz Festival hits a financial- and organizational wall. From that moment onwards, the festival took new chances and approached everything from a different angle, led by a new festival board. Ever since then, our festival is the festival you know today: A four day music event for young and old(er) jazz fanatics. With a broad program of outdoors- and indoors performances, our festival has something for everyone, with enough space for the old style jazz as we know it. Fixed and popular components of the program are: the Duo Special, the Gospel concert and the famous Festival Surprise Bands.

Musician summary

The festival secretariat has an overview of all the musicians who ever played and performed at the Breda Jazz Festival. Are you interested in seeing this summary? Send an email to secretariaat@bredajazzfestival.nl.

Steun het festival!

<!---->