Organisatie

Bestuur Breda Jazz Festival

Bart Wouters (voorzitter)
Femke Kanters (secretaris)
Ardwin Poppelaars (PR/communicatie)
Ron Brandwijk (penningmeester)
Willem Schoonebeek (algemeen bestuurslid) 

Algemeen postadres

Stichting Breda Jazz Festival
Postbus 4929, 4803 EX Breda
Telefoon: +31 (0)6 - 22 32 74 85
E-mail: secretariaat@bredajazzfestival.nl

E-mailadres voor de pers: pers@bredajazzfestival.nl

Muzikantenlijn / phone number for musicians: + 31 (0)40 - 296 21 84
E-mail muzikanten/musicians: bredajazzfestival@rolandkompierprodukties.nl

Festivalcoördinatie

Roland Kompier Produkties

Teams en advisering

Stagemanagers: Monique Kronenberg en Steffen Jongepier
Gastvrouwen: Daphne Mooiweer en Annemarie van den Berghe
Logistiek: Bart Baan, Bas de Jong en Sander Kommers
Piek voor de Muziek: Vincent Klijs en Fons de Weert
Algemeen secretariaat: Marlies Baan
Festivalfotografen: Jack Sweres, Stefan Oomes en Hans Kloppert 
PR: Anne-lotte van Leeuwen
Sponsoring: Ron Brandwijk
Archief: Jack van Elewout

Programmaraad

Antoine Trommelen
Peter Mingaars
Harry Kanters
Roland Kompier 

Programma samenstelling

Roland Kompier Produkties

Raad van advies

Dhr. Kees van Fessem
Dhr. Frans Jacobs
Dhr. Jan Laurijssen

Comité van aanbeveling

Dhr. Paul Depla, Burgemeester van Breda
Mw. Marlice Dreessen-Smits, Directeur VVV Breda
Dhr. Generaal-majoor Geerts, Commandant Nederlandse Defensie Academie

 

website door
Fleximaal